De Apocalyps

De goden in Apocalyps

Op deze pagina staat veel informatie over de Anunnaki, de antieke goden, met als doel aannemelijk te maken dat het om dezelfde karakters gaat als in het boek Openbaring. Daarmee wordt Openbaring vereenvoudigd tot drie hoofdthema’s:
 • De geschiedenis van de goden, met als climax de kernoorlog in 2024 vC.
 • De strijd tussen God (Mars) en het het Beest uit Zee (Neptunus) en de Valse Profeet (Mercurius) in het Vissentijdperk. Het is de strijd tussen orthodoxie en gnostiek (spiritualiteit).
 •  De overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, waarna alles nieuw wordt.

Inhoudsopgave

Kernoorlog in Openbaring

 

Het is voor veel mensen echt een verrassing om het verhaal van de kernoorlog, zoals beschreven in de boeken over de Annunaki-goden [referenties 1-7], ook in Openbaring te vinden.

‘Er zijn zeven bazuinen’ [Openbaring 8: 6-13], ‘een grote ster die zo fel brandde als een fakkel’ [Openbaring 8:10] en een verduisterende (paddestoel) wolk [Openbaring 8:12] en veel schade. De Zoutzee wordt de Dode Zee [Openbaring 8: 9]. Er is straling bijtend als schorpioenen [Openbaring 9: 5], die stralingsziekten veroorzaken: pijn gedurende vijf maanden [Openbaring 9: 5], tumoren [Openbaring 16: 2] en slecht gedrag [Openbaring 9: 20,21].
Het meest opmerkelijk is het verslag van de zware hagelstenen [Openbaring 16:21], die we nu kennen van kernexplosies. Hagelstenen met een gewicht van vijftig kilogram werden gevonden tijdens de kernproeven in de jaren vijftig.

Voor meer informatie, zie de externe link: Nuclear war in 2024 BCE:

Daarin wordt gesproken over zeven kernwapens (‘weapons of terror’), twee in de Sinaï woestijn en vijf op de steden langs de Zoutzee (Sodom, Gomorra en drie andere), waarvan de koningen overgelopen waren naar het verkeerde kamp.

Op de Soemerische kleitabletten wordt gesproken over een ‘Vuile Wind’ (‘Evil Wind’),  die richting Euphrates blies [Openbaring 9:14]. Die radioactieve wind doodde bijna alles op haar pad.

Een aantal mensen overleefde de zeven nucleaire explosies. Mensen die gewaarschuwd waren en ondergronds waren gegaan, in grotten, kelders of graven. Of mensen die in de zee werden geblazen en weer naar buiten kwamen toen het waterpeil plotseling daalde. Het lijkt erop dat alle overlevenden werden beoordeeld en in het geval van ernstige genetische schade werden ze in de nog steeds rokende radioactieve kraters gegooid [Openbaring 20: 11-15].
Dit kun je het Eerste Oordeel noemen, waarschijnlijk al binnen enkele maanden na de Grote Catastrofe van 2024 voor Christus.

Terug naar inhoudsopgave

Citaat over de kernoorlog

“Het beeld schakelt over naar de cockpit van het andere vliegtuig. Dat vliegt laag over de woestijn en nadert een binnenzee, waaraan vijf steden liggen. De camera toont duizenden mensen die uit de steden proberen weg te vluchten, langs de oevers van de zee of de woestijn in. Het lijkt of de mensen gewaarschuwd zijn voor de aanval. De stem in de cockpit zegt: “Nergal, laat het vuur uit de hemel regenen op Sodom, Gomorra en dan de drie andere steden die naar Mars en Nabu zijn overgelopen.” Bob telt dat er één, twee, drie, vier, vijf raketten gelanceerd worden en op de steden neerstorten. De wapens zijn niet zo groot als de eerste twee en de explosies zijn duidelijk zwakker. Maar het is wel zo dat er bergen omvallen, de hoge rotsige oevers afbrokkelen en dat de steden de binnenzee inglijden, de nog aanwezige mensen met zich meesleurend. Duizenden mensen worden door het water opgeslokt. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders, Bob gelooft zijn ogen niet. Door de explosies is een barrière van steen geopend en loopt de binnenzee leeg, een vallei in. De zeespiegel daalt in een paar minuten tientallen meters. De huizen en de lichamen van de mensen liggen weer op het droge. Tot Bobs verbazing staan veel mensen weer op, levend en wel, en klauteren omhoog naar de plek waar eens hun stad stond.”

Dag des Oordeels

 

Uit: Het Verloren Boek van Enki, Herinneringen en Profetieën van een Buitenaardse God, door Zecharia Sitchin

“Ik ben zeer radeloos over wat de mensheid is overkomen door de Grote Catastrofe. Was het noodlot of was het verantwoordelijkheid?

In de toekomst zal het worden beoordeeld,
want aan het einde der dagen zal er een Dag des Oordeels zijn.

De Aarde zal schudden en de rivieren zullen van koers veranderen,
en er zal duisternis zijn overdag en hemels vuur in de nacht
door de nabije passage van de terugkerende hemelse God [Niburu].

Op die dag zal worden ontdekt wie zal overleven en wie zal omkomen,
wie beloond zal worden en wie zal worden gestraft,
zowel goden als mensen.

Wat zal geschieden door wat is gebeurd zal worden vastgesteld;
en wat was voorbestemd en in een cyclus zal worden herhaald,
en wat was gedoemd en alleen door de wil van het hart is bepaald,
ten goede of ten kwade, zal worden beoordeeld.

Het verslag gelezen, het verleden herinnerd,
de toekomst als profetie begrepen;
Laat de toekomst over het verleden oordelen!”

Dit zijn de woorden van Enki [Neptunus], eerstgeborene van Anu [Saturnus] van Niburu (2017 voor Christus, 7 jaar na de Catastrofe).

[Geschreven 7 jaar na de Grote Catastrofe, in 2017 voor Christus].

Interpretatie

   1. Het eerste oordeel over de goden was al binnen een paar jaar na de Grote Calamiteit in 2024 vC, namelijk over het misbruik van de nucleaire wapens met als gevolg de stralingsziektes en de genetische schade. De Raad van de Goden moest aftreden en alle macht ging naar Mars (Marduk). [Psalm 82]. Mars kondigde al in 2000 vC zichzelf aan als ‘God van de Goden’.
   2. Het tweede oordeel ocer de goden was bij de eerstvolgende Kruising, de passage van de planeet Niburu, in 556 vC, die voorspeld is als ‘de Dag des Heren’ [Ezechel 30:3], [Jesaja 13:6- 13], [Joel 1:15].
    De meeste goden moesten de Aarde verlaten om terug te keren naar Niburu. Alleen de god Mars bleef achter (en de godin Aya die mens wilde worden).
   3. Het derde oordeel over de goden is bij de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk in het begin van de 21ste eeuw. De schrijver Zecharia Sitchin (in The End of Days) verwacht het Laatste Oordeel over de goden bij de volgende terugkeer van Niburu in het jaar 2950, maar nu is de tijd aangebroken.

De oordelende Godin Justitia in het Koninklijk Paleis.

Terug naar inhoudsopgave

De twaalf goden in Openbaring

 

Soemerische naam Romeinse naam in Koninklijk Paleis Hoofdstuk Openbaring Karakter in Openbaring
Anu Saturnus 13 Beest 666
Antu Cybele 12 Vrouw op de maan
Enlil Jupiter 12
13
Zoon van vrouw
Beest  uit de aarde
Enki Neptunus 12

13, 19

20

Draak

Beest uit zee

Satan

Ninmah Minerva
Utu Apollo 9 Apollyon
Inanna Venus 17, 18 Hoer van Babylon
Marduk Mars 1-22
5,  8, 15, 16
God
Slachtoffer aanslag
Ningishzidda Mercurius 19 Valse profeet
Mut Diana
Nannar Atlas
Ninurta 12
8, 16
Michaël
Engel
Nergal 8, 16 Engel
Enki or Marduk? 22 Waterman
Nabu
Galzu
20
1
Lam
Jezus Christus

Terug naar inhoudsopgave

De “Beesten” en andere Karakters in Openbaring

De overige elf goden worden in Openbaring gedemoniseerd tot Beesten, duivels en draken.

God Ninurta met een ‘meerkoppige raket’, als een van de zeven engelen die de kernwapens liet neerkomen.

En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. [Openbaring 8:6-7]

Terug naar “Beesten”

De Strijder god Ninurta as Michaël, strijd met de draak, oorlog in de hemel

En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.

En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. [Openbaring 12:7, 9]

Het Boek van Enki geeft een verslag van een luchtgevecht tussen de strijder-god Ninurta en Anzu, de navigator en piloot van Enki (Neptunus, de draak) toen die naar de Aarde kwam.

Met kwade bedoeling heeft Anzu de Tabellen van het Lot uit het Verbond-Hemel-Aarde (duranki) gestolen. Met een luchtkamer vloog hij weg.
Ninurta kreeg de opdracht om de tabellen terug te brengen.
Een luchtgevecht volgt: … bliksem pijlen … de vleugels van zijn hemelvogel golfden  … een Tillu-raket werd afgevuurd toen de vleugels nabij waren .. als vlinders begonnen zijn vleugels te fllutteren … Anzu viel op de grond … de aarde schudde … met een dodelijke straal werd Anzu’s levensadem gedoofd.

 

Icarus in het Koninklijk Paleis, die ter Aarde stort nadat zijn vleugels zijn gesmolten.

Terug naar “Beesten”

Godin Cybele (Antu) als de ‘Vrouw op de Maan’.

En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; [Openbaring 12:1]

Toelichting: De Anunnaki kenden twaalf hemellichamen in ons zonnestelsel: Zon, Maan, de negen bekende planeten en Niburu.

Cybele (Antu) in het, Koninklijk Paleis. Ze is de Mater Familias koningin-moeder van de familie van twaalf goden.  In Openbaring is ze zwanger van Jupiter , terwijl ze al een stiefzoon had, Neptunus.

Beide zonen gingen naar de Aarde voor de goudmijnenmissie. Jupiter was de harde heerser en opperbevelhebber. Neptunus was  de hoofdwetenschapper en de grondlegger van de geheime scholen met de draak als symbool. Jupiter en Neptunus hadden een immer durende competitie om de troon van hun vader Saturnus. [Openbaring 12:5]

Terug naar “Beesten”

God Neptunus (Enki), als het ‘Beest uit Zee’ .

Neptunus op het Koninklijk Paleis, afgebeeld als de God van Atlantis.

En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. [Openbaring 13:1]

Neptunus en zijn vijftig assistenten landen met hun ruimteschip in de Perzische Golf. De helden dragen duikpakken in de vorm van vissen.

Terug naar “Beesten”

God Saturnus (Koning Anu) als het Beest 666.

Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. [Openbaring 13:18]

Het verband tussen Saturnus en het Beest 666 wordt bij voorbeeld gelegd bij www.atlanteanconspiracy.com/2008/07/saturn-satan-and-666.html, maar is niet zo heel sterk.

Koning Saturnus (Anu) op zijn troon op Niburu.

Terug naar “Beesten”

God Neptunus (Enki) als de Slang (Draak)

Neptunus (Enki) als slang. De slang is het symbool van de inwijding in geheime kennis. De draak is het symbool van de antieke inwijdingsscholen. Inwijding leidt tot kennis, wijsheid en geestkracht (magische vermogens).

En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. [Openbaring 13:4]

Terug naar “Beesten”

God Mercurius (Ningishzidda, Thoth, Hermes), als de Valse Profeet

Thoth

Mercurius stond in Atlantis en in Egypte bekend als Thoth, de auteur van de Smaragden Tafelen, het enige document dat nog over was van Atlantis. De Grieken herkenden Hermes in Thoth en noemden hem Hermes Trismegistus, de drie keer grote Hermes.

Hij werd gezien als een oude profeet die geheime kennis aan de mens openbaarde, en is de centrale figuur in het hermetisme. Voor hem werden in de oudheid allerlei hermetica toegeschreven. Praktische teksten over alchemie, magie en astrologie, maar ook mystieke teksten die moeten leiden tot de verwerving van gnosis, zoals het Corpus Hermeticum en de Asclepius. [Wikipedia]

External link for more info about Thoth

De uraeus, cobra-slang, op het voorhoofd van de farao is een symbool van initiatie in de geheime kennis. De slang komt voort uit de caduceus van Thoth / Hermes / Mercurius.

Waarom wordt de valse profeet genoemd in Openbaring?

Mars is totaal tegen de initiatiecultus van de oudheid en alle soorten spirituele kennis, inclusief gnosis, wijsheid.

En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. [Openbaring 19:20, 20:10]

Dit beeld doet me ook denken aan de ondergang van Atlantis, waar Neptunus en Mercurius leidende godheden waren. Een enorme explosie van de vulkaan werd gevolgd door het verzinken van het continent.

Terug naar “Beesten”

Godin Venus (Inanna, Ishtar), als de ‘Hoer van Babylon’ , optie 1.

De meest voor de hand liggend uitleg voor de Hoer van Babylon, is natuurlijk de liefdes- en seksgodin Venus.

Venus vestigde een huis voor nachtelijk plezier in het heilige district van Uruk-ki. De jonge helden werden in de nacht voor hun huwelijk met zoete woorden gelokt. Ze behoofte hen een lang leven en een gelukzalige toekomst. Maar elke ochtend werden ze dood in haar bed werd  aangetroffen. [Boek van Enki, ref 3].

Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. [Openbaring 17:1-2]

Terug naar “Beesten”

Cleopatra als ‘De Hoer van Babylon’, optie 2

De laatste farao van Egypte zou ook bedoeld kunnen zijn als de ‘Hoer van Babylon’, hoewel ze daar niet gewoond heeft.

Cleopatra (69 vC – 30 vC), deed ‘het’ met de Romainse keizers Julius Caesar en Marcus Antonius.  Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, [Openbaring 17:2].

Ze draagt een uraeus op haar voorhoofd, als symbool voor haar initiatie in verborgen (geheime, occulte) kennis in een van de ‘drakenscholen’, of mysterieschool, ooit opgericht door Neptunus en Mercurius. Verschillende initiatie-cultussen bestonden in haar tijdperk, zoals die van Isis, Mithras, Dionysos, Demeter en Orpheus. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid [Openbaring 17:5]

Ze was de laatste farao van de dynastie die gestart werd door Alexander de Grote (356 vC – 323 vC). Ze was de top van de hierarchie en dynastie, die gedrenkt was in bloed, ‘het rShe sat on top of the hierarchy drenched in blood, ‘het rode dier’.

Terug naar “Beesten”

Alexander als Antichrist

Alexander was Koning van Macedonië [Dan 8:8,9], Farao van Egypte, Koning van Azië, Sjahansjah (koning der koningen) van Perzië. Hij was de Vóór-Christus [Dan 7:26-27].
Op 30-jarige leeftijd had Alexander de helft van de bekende wereld veroverd en drie koningen onderworpen [Daniel 7: 8, 24]. Hij was een briljante militaire strateeg en was meedogenloos jegens zijn slachtoffers. Hij bracht de Helleense cultuur in de overwonnen landen en onderdrukte lokale religies [Dan 7:25]. Hij antwoordde niet op een hogere aardse autoriteit dan hijzelf [Dan 11:36].
Hij noemde zichzelf “Zoon van Amon” (Ra, Zeus, Marduk, Mars). Zijn moeder Olympias wist dat het zo was en de priesters ook. Hij wist een halfgod te zijn, dacht dat hij onsterfelijk was en daaraan ontleende hij zijn buitengewone zelfvertrouwen.
Hij was homosexueel [Dan 11:37], maar had ook relaties met vier vrouwen en had twee kinderen.
Toen Alexander in Babylon stierf en zijn rijk uiteen viel, werd hij opgevolgd door vier van zijn generaals en door drie familieleden. Een totaal van zeven hoofden, die tien titels dragen: zeven koningen, twee farao’s en één sjahansjah [Openbaring 17: 3, 12]. Dat was het begin van een bloedige dynastie, die eindigde met Cleopatra

Alexander stierf in Babylon en al in 275 vC viel de stad uiteen.

Alexander met de ‘kleine hoorns’ [Daniël 7:8].

Waarom zou het verhaal over Cleopatra, de dynastie, Babylon en Alexander in Openbaring staan?

De enige reden die ik kan bedenken is als volgt: voor Babylon lees je Alexandrië. Babylon is de stad van Alexander en werd in 275 voor Christus afgebroken. Alexandrië in Egypte is de stad Cleopatra. Alexandrië was een van de vele steden geïnitieerd door Alexander, en de belangrijkste. Zijn lichaam werd daar heen gebracht na zijn dood.

Alexander was in Alexandrië begonnen met zijn beroemde bibliotheek, de grootste bibliotheek ter wereld, met 600.000 papyrusrollen. Hij had daar schatten verzameld uit het paleis van Nebukadnezar in Babylon. Hij verzamelde er alle boeken over Atlantis, de geschiedenis van Egypte en de Babyloniasche scheppingsmythen over de twaalf oude goden.

Mars wilde alle herinneringen aan de twaalf goden wissen. Dat gebeurde in het jaar 391 door Theophilus, de bisschop van Alexandrië, op bevel van keizer Theodosius.

Terug naar “Beesten”

Citaat over Alexander:

 

“Mars, Antichrist”, roept prinses Beth met haar bekakte Engelse stem. Bob kijkt er verbaasd van op. Mars ook. Hij grijpt Neptunus bij een pols en draait zijn arm op zijn rug, zoals politiemensen dat bij boeven doen. Neptunus kan niets doen zonder zijn schouder te ontwrichten en is even machteloos.

“Klein meisje”, reageert Mars gebelgd. “Natuurlijk ben ik de Antichrist niet. Ik ben toch geen mens? Wat denk je wel?” Bob vindt dit interessant worden, want hij weet ook niet wie ermee bedoeld wordt. Meestal heeft men het over Keizer Nero of over President Obama. Zelf is hij er lang geleden een keer van beschuldigd de antichrist te zijn; belachelijk natuurlijk. Niemand schijnt het te weten, maar mensen maken zich er wel vreselijk druk over, omdat de antichrist vooraf zou gaan aan de teruggekeerde Christus, de Messias. Sommige mensen denken dat de antichrist elk moment kan komen en kijken daarom dagelijks naar het nieuws. Bob weet inmiddels wel dat Christus als persoon niet terugkeert, alleen het vermogen voor bijna alle mensen om het christusbewustzijn er ervaren.

“Wie is het dan de antichrist?”, roept Bob uitdagend.

“Weet jij dat echt niet, valse spion?”, smaalt Mars. “Jij leest toch al die oude boeken? Het is toch zo duidelijk. In het boek Daniël heb ik achttien criteria laten opnemen, waaraan je hem kunt herkennen en in het boek Openbaringen nog eens negen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn?”

“Ik weet het echt niet”, antwoordt Bob. Mars geniet zichtbaar van zijn machtspositie en geeft nog eens een ruk aan Neptunus arm, die kermt van pijn.

“Het is een halfgodzoon van mij”, gaat Mars verder. “Zijn moeder wist het, de priesters wisten het en zelf heeft hij het ook altijd gezegd: ‘Ik ben de zoon van Mars-Zeus’. Hij was koning en een alles-overwinnend briljant militair strateeg. Echt een aardje naar zijn vader. Hij heeft de halve wereld veroverd om de aanbidding van mij te verbreiden en om er vrede te brengen. Weet je het nu?” Bob heeft geen idee. Marjolein wel.

“Alexander”, roept ze. “Is het Alexander de Grote?” Mars knikt.

“Dat kan toch niet?”, zegt Bob. “Hij zou toch pas later komen?”

“Foute vertaling”, grijnst Mars. “Verwarring van Grieks en Latijn. Alexander is de Vóórchristus, niet de tégen-Christus. Hij was mijn zoon, mijn superheld.” Hij keert zich naar prinses Beth en kijkt haar streng aan.

“Snap je het nu, meisje?”

“Ja”, antwoordt ze. “Ik hoef me niet meer bang laten maken over de komst van de antichrist.”

“Klopt.”

“En”, gaat Beth verder, “ook niet over jouw komst als Waterman. Ik ken Alexander als de voorloper van zeven koninklijke bloedlijnen. In onze familie wordt hij geminacht. Hij was een mislukkeling. Hij was vreselijk bloeddorstig en wreed. Hij is heel jong gestorven en zijn wereldrijk is meteen in chaos en strijd uiteengevallen. Als dit jouw voorbeeld is van hoe jij Waterman wil gaan leiden, dan hoeven wij jou niet.”

Terug naar “Beesten”

Igigi

Een Igigi, assistent van de goden, is hier afgebeeld in zijn astronautenpak met adelaarshelm en parachutre vleugels.

En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk[Openbaring 4:7]

Terug naar “Beesten”

Galzu

In de oude teksten wordt het karakter Galzu (Grote Kenner) genoemd als de witharige boodschapper van de Schepper van het Universum.

 

En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; [Openbaring 1:14]

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. [Openbaring 1:16].

De zeven sterren of zeven bollen, vormen het symbool voor de planeet Aarde. Wanneer de Anunnaki van buitenaf ons zonnestelsel binnenvliegen, dan is Pluto de eerste ‘hemel’ of planeet die ze passeren en de zevende is de Aarde, de ‘zevende hemel’.

Terug naar “Beesten”