De Bevrijding

De Bevrijding

In dit deel gaan we kijken naar de confrontatie van de helden Bob en Marjolein met de goden in het Koninklijk Paleis.
Het doel is om te laten zien hoe we ons kunnen bevrijden van:

 • de goden,
 • de invloed van de goden, hun manipulaties, mind control en magie,
 • de angsten voor en verlangens naar de Apocalyps.

De standbeelden van de Twaalf Goden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam

Romeinse en Soemerische namen.

 

Timpaan met Neptunus, de stadsgodin, vier ruiters op vier eenhoorns en andere mythologische wezens van Atlantis.

“En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.” [Openbaring 22:1, 2]

Citaat over de goden in het Koninklijk Paleis:

Tijdens zijn zoektocht door de gangen doet hij nog een ontdekking: de goden vormen een opstelling. Precies in het midden van het gebouw, op de vloer van de Burgerzaal, is de cirkel met de twaalf astrologische symbolen voor de twaalf goden. In de rechte hoeken van de gangen staan de godenbeelden twee aan twee, met hun gezicht naar het midden. Ze vormen een essentieel onderdeel van het systeem van de familieopstelling der goden. De architect heeft doelbewust de goden van de oerkrachten lucht, water, vuur en aarde in de hoeken van het paleis gepositioneerd. Hij moet geweten hebben dat godenbeelden geen dode dingen van steen zijn, maar een soort duranki’s, portalen voor godenkracht. De oude Grieken wisten al dat Zeus sprak via zijn standbeeld. De beelden moeten wel op een of andere manier geactiveerd worden. Bob heeft geen idee hoe dat moet en vertrouwt erop dat Neptunus het wel zal doen.

Architekt Jacob Van Campen moet geweten hebben dat het paleis daarmee een tempel was geworden. Niet een tempel ter aanbidding van de goden, maar een tempel waarin de kracht van de goden ingezet wordt ter meerdere eer en glorie van Amsterdam. Daarmee heeft hij een middelvinger opgestoken naar de Spanjaarden, hun kerk en de inquisitie. Het paleis is een ultiem teken van moed en zelfvertrouwen.

EPAKA, Erfelijke PijnAppelKlierAtrofie

(HPGA, Hereditary Pineal Gland Atrophy in English)

EPAKA, erfelijke eijneppelklieratrofie, is een handicap speciaal bedacht voor dit verhaal.  Noch in Openbaring, noch in de boeken over de buitenaardse goden [Ref 1 – 7], wordt zo’n soort ziekte vermeld. Maar toch zijn er goede redenen om het aan te nemen.

 • In de eerste plaats bestaat er bewijs dat de pijnappelklier een functie heeft als verbinding tussen onze innerlijke wereld en de spirituele buitenwereld. Zie bijvoorbeeld de studie van dr Saskia Bosman:
 • In de tweede plaats weten we dat de meeste mensen last hebben van een disfunctionele pijnappelklier.

Citaat omtrent telepathie met de goden, zoals Aya dat aan Bob uitlegt:

“Het hele universum communiceert met telepathie; goden, kosmische wezens, spirituele wezens, dieren, planten. Alles wat leeft in het heelal doet niets anders, omdat telepathie veel sneller gaat dan het licht. De goden kunnen niet met hun thuisplaneet communiceren als ze steeds uren op antwoord moeten wachten. Het gebruik van elektromagnetische golven die reizen met de lichtsnelheid is net zoiets als paard en wagen, niemand gebruikt het meer. Radio is zó Vissentijdperk. De kosmos is één gigantisch telepathisch netwerk. Alleen mensen zijn er niet goed in, nadat er verzwakking is opgetreden in de pijnappelklier, het orgaantje in de hersenen die dat regelt. Mensen leven sindsdien geheel geïsoleerd, afgesloten van het heelal, gescheiden van alles wat leeft op hun planeet, los van elkaar. Op spiritueel niveau is in het universum alles met alles verbonden, sterker nog: Alles Is Één. Daardoor treedt verbinding op, entanglement volgens de kwantumfysica, waardoor wisselwerking sneller dan het licht mogelijk is. Als het niet zo triest was, zou het heel grappig zijn, want het is net als een dove en blinde man die door een drukke winkelstraat loopt en denkt dat hij het enige intelligente wezen in het universum is. En toch is telepathie heel eenvoudig.”

 • In de derde plaats verklaart het de eerste uitroeiing van beschadigde mensen, net na de Grote Calamiteit [Openbaring 20: 11-15] en later de genocide die werd uitgevoerd op de stammen die in het getroffen gebied woonden.

Citaat over genocide, uitleg van de god Mars aan zijn publiek in Davos:

“Het is totaal mislukt”, reageert Mars. “Het heeft te lang, bijna vijfhonderd aardejaren, geduurd voordat het uitgekozen volk groot genoeg was om twaalf legers op de been te brengen. Inmiddels waren de beschadigde stammen ook weer uitgegroeid. Honderdduizenden aardlingen en hun beesten heb ik laten uitroeien: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels [1 Samuel 15:2-3]. Ze moesten alle volken die ik hen uitleverde vernietigen, zonder medelijden te tonen. De Amalekieten , Moabieten, Perizzieten, Kanaänieten [Rechters 1:4] en nog veel meer stammen zijn compleet gewist [Deuteronomium 2:33-34, Jozua 6:21, Ezechiël 9:5-7, Jesaja 13:15-18].
Maar zoveel beschadigde stammen hebben het echter overleefd en zijn de wereld in gevlucht. Mijn reinigingsmissie was te klein en te laat.”

 • In de vierde plaats verklaart het het absurde idee van de goden dat de aarde de enige bewoonde planeet in het universum is.

Citaat over de Aarde als enige bewoonde planeet, uitleg van de god Mars:

“Ik werd door Jupiter, de voorzitter van de Raad der Goden, de hemelse raad, uitgenodigd voor overleg [Psalm 82:1] ”, zegt Mars, terwijl de duranki beelden projecteert van de twaalf goden die in een kring zitten in een rond gebouw met marmeren zuilen, net een Griekse tempel. “Hij gaf me een Opdracht. Ze hadden ontdekt dat de Vuile Wolk met radioactief stof de halve wereld over geblazen was; een Grote Calamiteit, erger dan de Grote Vloed, een onvergeeflijke blunder. Miljoenen mensen zijn gestorven en wat nog erger was, miljoenen mensen hebben schade aan hun Levensessentie, hun genen, opgelopen. Ze zijn lichamelijk en geestelijk aangetast en konden dat aan hun kinderen overdragen. Ook gingen ze beelden van goden aanbidden [Openbaring 9:20]  en ze leidden vanaf toen een leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal. [Openbaring 9:21].  

Mijn vader Neptunus vertelde dat zijn onderzoek had geleerd dat hun verbinding tussen lichaam, ziel en geest helemaal of gedeeltelijk verbroken was. ‘Erfelijke Pijnappelklieratrofie’ noemde mijn vader dat, Epaka. Het grootste gevaar was volgens hem dat zo’n mens naar een andere planeet zou reizen en daar kinderen krijgen. Zo zou de erfelijke afwijking zich over het hele universum kunnen verspreiden. ‘Het hele universum was in gevaar’, eindigde hij.”

 • Een Apocalyps, om de mensheid geheel of gedeeltelijk uit te roeien, is achteraf misschien toch niet zo’n krankzinnig idee.

Spiritule technieken

De heldin Marjolein ontdekt hoe we ons kunnen bevrijden van:

 • onze angst voor de Apocalyps,
 • de erfelijke pijnappelklieratrofie en de resulterende spirituele handicap,
 • en zelfs van de zwarte magie van de Tekens van het Beest 666 [Openbaring 13:15].

Citaat over de spiritele technieken:

“Marjolein haalt even een hand door haar haar, recht haar rug en kijkt zelfverzekerd naar de camera. In haar strakke spijkerbroek en met een helderblauw vestje erboven ziet ze er schitterend uit.

“Lieve mensen thuis”, begint ze, “ik ga jullie even helpen om helderheid in je hoofd te krijgen over informatie, geld en de dood. Begin met je in gedachten te verbinden met de Aarde, met onze planeet. Voel de verbindgingslijn vanuit je hoofd, door je lichaam naar het centrum van de aarde gaan. Je bent nu een aardling, een aardemens, een aardevrouw.”

Dan vertelt ze over de lichtgevende vijfdimensionale ster-tetraëder, die ze het Christusbewustzijn noemt, het bewustzijn van harmonie tussen aarde, mens en kosmos en daarmee tussen je lichaam, ziel en geest.

Met haar handen maakt ze grootse bewegingen om aan te geven hoe de twee viervlakken om haar heen zijn geformeerd. Ze geeft uitleg over de magische symbolen op bankbiljetten. Vervolgens legt ze het tien euro biljet weer op haar voorhoofd en drukt die aan met de rug van haar rechterhand. Dan wacht ze een minuut om de toeschouwers de gelegenheid te geven om een biljet te pakken.

“Youtube”, fluistert Bob zijn vrouw toe en ziet aan haar blik dat ze het begrijpt.

“Zet je computer of je telefoon aan”, zegt Marjolein in de camera. “Selecteer youtube en zoek dan op Merkaba. Er zijn tientallen filmpjes met beelden van de transformerende lichtster, die je helpen om je Christusbewustzijn te activeren.”

Ook de mensen op het plein pakken hun telefoon en houden die voor hun ogen. Het is best een beetje lastig, vooral voor de oudere priesters. Met de rug van hun rechterhand duwen ze een bankbiljet of een munt op hun voorhoofd. Met hun linkerhand houden ze hun telefoon zo laag dat ze onder het bankbiljet door de lichtster op het beeldscherm kunnen zien.

Marjolein keert terug naar de camera en gaat verder met de derde illusie. “Verbind jezelf, door het bankbiljet en de Merkaba, met de krachten achter de illusies over leven en dood.Zorg dat de leugens over goddeloosheid en zondigheid oplossen De angstaanjagende illusies over oordeel, hel en verdoemenis verdwijnen in het licht van de ster. Waanideeën over de minderwaardigheid van vrouwen bestaan niet meer, zeg tegen jezelf: ik ben perfect, net zoals ik ben, ik ben niet meer bang voor de dood, ik ben niet langer bang voor oordeel en straf, ik ben niet bang voor de Apocalyps meer.