6. De klimaatcrisis voorbij

In oktober 2021 is het zesde boek “De klimaatcrisis voorbij” uitgekomen.

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Elikser.

https://www.elikser.nl/de-klimaatcrisis-voorbij.htm

Berend Warrink, Earth Awareness in Teuge, 19 mei 2022.

INTRODUCTIE

Beste mensen. Ik wil jullie in gedachten meenemen op een reis door de tijd, van verleden, via het heden naar de toekomst, tot voorbij de klimaatcrisis.

Ik heb een rugzak bij me voor de reis. Geen ballast, maar bagage. Mijn eigen boeken over verleden, heden en toekomst. We gaan het nu hebben over ‘de Klimaatcrisis voorbij’. Dat is mijn reisgids.

Misschien denken jullie dat ik jullie hoop kom brengen, maar dat is niet zo. Ik heb geen hoop. Hoop is passief en afwachtend. Zoals: “Ik hoop dat de wetenschap op tijd iets uitvindt waarmee we CO2 uit de lucht kunnen verwijderen.” Dat is toch onzin. Hoop werkt verlammend. Ik bied jullie iets anders: visie.

DEEL 1: DE TIJDTUNNEL

We stappen in de tunnel van de tijd. Laten we samen teruglopen om te zien hoe het zo begonnen is. We lopen linksom, tegen de klok in, naar het verleden. We zien dat het een grote en heel lange tunnel is. We kunnen het begin nog lang niet zien. Het einde achter ons ook niet.

De lucht is vervuild en warm. Het stinkt. De wanden lijken ondoordringbaar. Het is beklemmend. Er is geen ontsnappen aan.

We komen onderweg heel veel mensen tegen. Vroeger, zien we, viel het wel mee, maar het worden er steeds meer. Nu is er overbevolking. Er is oorlog, chaos, angst en onzekerheid. Voedsel en drinkwater worden schaars. Om bang van te worden.

HET BEGIN

Eindelijk komen we aan bij het begin en lopen de tunnel uit. We zien dat tienduizenden jaren geleden er nog maar heel weinig mensen waren. Het waren jagers en verzamelaars. Ze trokken rond in kleine stammen en jaagden op mammoeten en bizons. ’s Avonds bij het kampvuur deed de sjamaan rituelen en vertelde over de schepping van het heelal. Daarbij keken ze omhoog en zagen de rook opkringelen naar de sterren. Ze voelden zich verbonden met het universum en met alles wat er leeft. Bomen, natuurgeesten, voorouders, alles. Ze leefden niet in een tijdstunnel, maar in hun hier en nu. Om jaloers op te worden.

We gaan nu rechtsom lopen, met de klok mee, naar de toekomst. We zien dat even later de mensen landbouw gingen plegen, graan en mais verbouwen. Ze bleven op dezelfde plek en bouwden er hun hutjes en huisjes. De dorpjes groeiden uit tot stadjes. Het stamhoofd riep zich uit tot koning en de sjamaan tot priester. Ook zij vertelden over de schepping en de relatie tussen mensen en goden. Maar ze vertelden het nu anders, zoals het hèn uitkwam.
Zo hebben ze het begin van de matrix van wetten en overtuigingen gemaakt.
Ze zeiden dat de mensen onderdanig aan hen moesten zijn. Daarmee hebben ze het begin gemaakt van de huidige piramide van macht.
Ze zeiden ook nog dat het volk bang moest zijn voor de straf van de goden als ze volgend jaar niet nòg meer offers zouden brengen. Zo hebben ze het begin van de tunnel van tijd gemaakt waar we nu instappen.

We zien, dat naarmate er meer mensen, koningen en priesters kwamen, de tunnel groter, langer en breder werd. De wanden werden ook steeds sterker en harder. Er kwamen steeds meer leugens en illusies bij.

Mijn vraag aan jullie is: “Wat zijn de nieuwe leugens? Wat houdt jou klein?”
Bij voorbeeld: “De economie moet blijven groeien.” “Geboortebeperking is verboden.” “Mensen zijn in essentie slecht.” “De aarde is de enige bewoonde planeet in het heelal.” “Leven na de dood bestaat niet.” “Spiritualiteit is bedrog.” “Het internet is nepnieuws.”

De mensen werden door de eeuwen heen geleidelijk steeds banger, zwakker en onderdaniger aan de godsdiensten en machtshebbers. Tegenwoordig aan de superrijken en aan de wetenschap. Jullie zijn al die oude leugens gaan geloven. De externe tunnel is inwendig geworden. Dat is de echte matrix waarin we gevangen zitten. Dit is de drie-dimensionale wereld.

VEE

We lopen verder richting heden en zien veel mensen door de tunnel lopen, maar niet alleen mensen. Kijk maar. Zien jullie het? Er lopen niet alleen 8 miljard mensen, maar ookmeer dan 60 miljard varkens, koeien, kippen, enzovoort. De hoeveelheid vee groeit explosief.
In de oertijd van de jager-verzamelaars, bestond 98% van de zoogdieren uit wild en 2% uit mensen. Alle mensen waren verbonden met de natuur en met Moeder Aarde.
Weet je hoe het nu is? … 10% is wild. 30% is mens. 60% is vee. Varkens en koeien zijn net zulke grote vervuilers en vernietigers van de natuur als de mensen. 85% van de landbouwgrond is voor veevoer.

Bovendien, slechts 1 op de 1000 mensen hoort nu nog tot een natuurvolk. Indiaan, Eskimo, Bosjesman, Amazone-indiaan. De rest is in de tunnel gekneveld, gedwongen bekeerd, vermoord of aan de drank. Bijna niemand leeft tegenwoordig in het hier en nu, maar in de toekomst en overal.

BIODIVERSITEIT

Ik kijk naar de mensen om me heen, pak mijn boek ‘De Klimaatcrisis Voorbij’ en zwaai ermee. “Als jullie op deze weg doorgaan”, roep ik zo hard ik kan, “Dan gaat de natuur ten onder! In 1970 en in 2010 is het aantal dieren en diersoorten op aarde geteld. Het is duidelijk: de biodiversiteit stort echt in. Een massa-extinctie is bezig zich te voltrekken. Door ons. Als het op deze weg doorgaat, kun je uitrekenen wanneer hun aantal nul geworden is. Wat denken jullie? … Wilde dieren zijn verdwenen in 2030, zeevissen in 2044, wilde planten en bomen in 2070. De natuur stopt en het leven op aarde sterft.

DEEL 2: SPLITSING IN DE TUNNEL

Als we weer bij het heden komen, dan staan we stil en zien we dat er verderop in de tunnel een splitsing komt. We zien twee tunnels. Eén tunnel gaat schuin omhoog gaat naar een nieuwe wereld vol vrijheid en licht. De andere tunnel loopt omlaag de afgrond in. We zijn er bijna en moeten dan kiezen. Wordt het een definitief einde of een nieuw begin?

DERDE WEG?

“Waar is de weg waar de politiek het steeds over heeft?”, vraagt iemand. “De tussenweg, iets tussen ondergang en hemelvaart in. Zoiets als de oude levensstijl behouden, met nog steeds te veel produceren en te veel consumeren, maar dan wel veel groener. Dat is wat de Europese Unie 3000 miljard euro voor uittrekt”.
Ik reageer: “Het nieuwste IPCC rapport is daar duidelijk over: het is alles of niets. Als we niet fundamenteel onze manier van leven veranderen, met nog steeds zoveel mensen en vee, dan is een tussenweg kansloos.”

Zo vlak voor de splitsing is er een opstuwing van mensen. Veel verschillende stromingen lopen door elkaar heen. Blije, bange en boze. Vanaf verschillende kanten wordt geroepen om ze te verleiden kun kant op te gaan. Er zijn scheldpartijen en gevechten.

MILIEUACTIVIST

Een milieuactivist met wilde haren zwaait met een boek en roept: “Stop, stop, stop! Als jullie verder gaan op deze weg, dan gaat het leven op aarde ten onder. Stop helemaal met bevolkingsgroei. Stop helemaal met het gebruik van fossiele brandstof. Stop helemaal met de groei van de economie. Stop helemaal met veeteelt. Stop helemaal met zeevisserij. Stop helemaal met vliegen!”

PSYCHOPAAT

Aan de andere kant staat een dikke man in mooie kleren en met dure juwelen. Hij kijkt me aan en geeft me een harde duw. “Die kant op! Denk aan de toekomst van je kleinkinderen. Koop spullen. Ga beleggen.”

Ik ken zijn type wel: dit is een psychopaat. Prof van Ginniken heeft er onderzoek naar gedaan. Mensen die langer dan acht jaar aan de macht zijn of superrijk, worden psychopaten. Die hebben geen enkel gevoel meer voor gewone mensen. Hun brein is in de war. Hun rationele grote hersenen worden aangestuurd door hun primitieve reptielenbrein, die van vechten of vluchten. De kleine hersenen, waar liefde en compassie horen te zijn, zijn uitgeschakeld. Hun pijnappelklier is helemaal gestopt om signalen uit het heelal en uit de geesteswereld op te vangen. Een echte psychopaat wordt een krachtige CEO van een vervuilend bedrijf, een nietsontziende maffiabaas of een gewetenloze dictator.

Ze doen alleen wat ze zelf willen, ook als dat ten koste gaat van de planeet. Zij sturen met hun leuzen “ik – ik – ik” en “meer – meer – meer” de massa de dalende tunnel in. Doelbewust, maar ze kunnen niet anders. Ken je psychopaten? Noem eens wat namen!…

Psychopathische dictators zijn bij voorbeeld Poetin, Xi Jinping, Bolsonaro en Erdohan. Psychopathische superrijken zijn bij voorbeeld Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk en Jeff Besos.
Een psychopathische godsdienstleider is bij voorbeeld Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk.

HET LAATSTE OORDEEL

Maar, realiseer ik me, het is nog niet zover. Er komt nog een keuzemoment. Een laatste kans. Het Laatste Oordeel.
Op een praatgroepje hebben we het er een keer over gehad en toen droomde ik over het Laatste Oordeel. Dat nachtelijke visioen was zo bijzonder dat ik het in mijn boek heb opgenomen. Doe je ogen dicht en stel je het voor.

We rijden in een auto. Dan krijgen we het bekende gevoel van gewichtsloosheid van buitenaardsen. We stappen uit en zien een heel groot rond voorwerp in de lucht zweven. We geven elkaar een hand en worden omhoog gezogen.

Binnen zijn er nog veel meer mensen, die netjes staan te wachten om genoteerd te worden. Eindelijk zijn wij aan de beurt. De wezens die ons te woord staan nemen foto’s van onze ogen en stellen wat vragen. Ogen zijn immers de spiegel van de ziel. Ze zijn ook erg geïnteresseerd in foto’s van gezichten van familieleden, in het bijzonder van hun ogen. Die foto’s worden gescand en dan krijgen we ze terug. Iedereen krijgt een soort Facebookpagina, waarop alles staat over hem of haar. Het is niet geheim, je mag alles zien en je bent er de eigenaar van.

We blijven nog een tijd in het ruimteschip. Het is er heel licht, prettig en rustig. Nergens is de sfeer van angst en onzekerheid die je op aarde hebt. Het schip ziet er van binnen heel mooi uit met veel kunststof, roze en aquamarijn, en vloeiende vormen. De ramen zijn met luiken gesloten.

De bemanning bestaat uit lange, slanke mensachtigen met blond haar. Nordic Aliens. Ze lijken op engelen. De meesten dragen een aquamarijn uniform. Een van de bemanningsleden, een man in het zwarte uniform van een piloot, vraag ik wie ze zijn. Ze zijn hier in opdracht van God, zegt hij. Op mijn vraag of hun God ook een alien is, zegt hij dat God daar ver boven staat.

De volgende dag zijn we weer op aarde. Het is er een enorme chaos. Iedereen praat over de landing van buitenaardsen. Men leest nu geen krant meer maar bladen over ufo’s en buitenaardsen.

BUITENAARDSE HULP

Eigenlijk geloof ik hier niet in. Ik ben 14 jaar bestuurslid en 4 jaar voorzitter geweest van het Universum Contact Genootschap. Ik weet het. Het zijn geen buitenaardse wezens die ons komen oordelen. De Venusianen, Arcturianen, Plejadianen, Anunnaki, de wezens van Sirius en Orion, allemaal helpen ze ons. Maar ze gaan onze planeet niet redden. Dat is onze verantwoordelijkheid. Zo is de kosmische wet. Ze gaan onze innerlijke ontwikkeling ook niet beoordelen. Wij zijn zelf verantwoordelijk. Het oordelen dat doet de mensen zelf!

Dat kunnen we echt niet, bedenk ik me. Kijk eens naar al die mensen om ons heen. Zie ze lopen of zitten. Die zijn nog zo 3D, zo Vissen-tijdperk, zozeer een rups, zo egoïstisch en kleingeestig. Die kunnen dat echt niet.

Misschien is er een betere oplossing. Misschien worden we wel geadviseerd bij het oordelen door vijfde-dimensie mensen, ingewijden in het christusbewustzijn en de opgestegen meesters. Ze houden ons een spiegel voor, zodat we zelf kunnen kiezen.

Als ik om mij heen kijk, dan zie ik dat minder dan vijf procent van de mensheid echt zijn best doet om goedgekeurd te worden en de weg omhoog in te gaan.

KLAAR MAKEN VOOR HET OORDEEL

Ik kijk om me heen en zeg: “Willen jullie weten hoe je het oordeel over jou kunt beïnvloeden? Om klaar te zijn voor het oordeel gaat het om drie dingen. Anders doen, anders denken en anders zijn.”

Eén. Anders doen, dat is het makkelijkste. Leef zuinig, sober en langzaam. Doe wat gezond is voor jezelf en voor je kinderen. Gezond leven is goed voor jezelf en voor de natuur. Fietsen is gezond en goed voor het klimaat. Vegetarisch eten idem dito. Gezond leven maakt je blij.

Met je anders doen kun je bovendien helpen om de macht van de politieke psychopaten te breken. Koop geen spulletjes uit China. Gebruik geen olie uit Rusland. Ga niet met vakantie naar Turkije.
Je kunt ook helpen de macht van de superrijke psychopaten te breken door niet naar het internet te kijken. Ga een echt boek lezen. Schrijf een brief met de hand.

Twee. Anders denken houdt in dat je je bevrijdt uit de matrix van oude leugens en illusies. Luister niet meer naar het nepnieuws van psychopaten. Kijk niet meer naar de vloedgolf van reclame die je denken materialistisch en egoïstisch houdt. Lees niet meer de dogma’s van de oude godsdiensten.

Drie. Anders zijn houdt in dat je bewustzijn anders wordt. Lees over de vijfde dimensie en het christusbewustzijn. Luister naar verhalen van bevrijde en verlichte mensen, zoals Eckhart Tolle, Tijn Touber en Christina von Dreien. Ken je mensen die verlicht zijn en het christusbewustzijn hebben bereikt? Wie is jouw voorbeeld?

Reinig je denken van angst en het oordeel van anderen. Reinig je chakra’s en je aura. Verdiep je in bijna-doodervaringen en het leven na de dood.

Ik heb ook eens een BDE meegemaakt. In het ziekenhuis had ik enorm veel bloed verloren, viel flauw en knalde met mijn hoofd tegen een muur. Het heeft het crisisteam lang geduurd om me weer wakker te krijgen. Het had voor mij best langer mogen duren, want de ervaring was fantastisch. Dit staat in mijn boek.

Ik stond naast het bed en zag een donker ding op de grond liggen. Het zag er zwaar, doods en vies uit. Het deed me denken aan het kadaver van een dier. Toen zag ik een zilveren koord tussen mezelf en het ding, waardoor ik begreep dat het mijn stoflichaam was. Jakkes! Dat ik me altijd met zoiets grofs geïdentificeerd heb! Meteen was het me duidelijk: ik bén bewustzijn en gebrúik een lichaam.

Achter mij voelde ik iets bewegen en ik keerde me om. Er stonden wel vijftig zielen, geesten van overledenen. Dat vond ik wel logisch, want in een ziekenhuis gebeurt er altijd veel op het grensvlak van leven en dood. Sommigen waren er als helpers en anderen waren gewoon nieuwsgierig.

Zomaar, zonder overgang, zag ik een groot grasveld met daarboven een blauwe lucht. Het zag er aards uit, maar de natuur was er levendiger, emotioneler, blijer. Toen zag ik een man in een lange mantel op me afkomen, die ik niet herkende. Hij had een boodschap voor mij over het schrijven van een boek over het leven na de dood. Er zijn, zei hij, al veel boeken over, maar die hebben de gewone mens niet bereikt. Er is daardoor nog te veel angst, voortkomend uit onjuiste overtuigingen. Daarom loopt de overgang vaak minder soepel dan gewenst.

Drie dagen lang was ik verbonden met de andere wereld. Ik huilde tranen met tuiten vanwege de liefde die ik ervoer. Maar toen gingen de luikjes dicht en werd ik weer 3D.

Mensen kunnen hier dus niets mee. Ze gaan zichzelf geen BDE geven. Ze kunnen beter gaan mediteren en de wereld visualiseren voorbij de klimaatcrisis.

DEEL 3 VOORBIJ DE SPLITSING

TUNNEL OMLAAG, Dystopisch

We worden meegetrokken naar omlaag, de brede tunnel in, met de grote stroom mee. “Stel nu”, vraagt iemand, “dat ik verkeerd gekozen heb en zo toch in de tunnel omlaag terecht kom. Stel dat het dan echt heel slecht gaat met de wereld en de natuur. Dat er hartverscheurende rampen komen, enorme zeespiegelstijgingen, dramatische droogtes of alles-vernietigende bosbranden. Stel dat de wereld wordt zoals in de dystopische Hollywood films. Dystopisch is het omgekeerde van hoopvol utopisch.  Wat moet ik doen?”

Dat lijkt me duidelijk en ik leg het hem uit. Die dystopische films tonen dat de helden die de grote crisis overleven heel sterk worden. Denk aan moed en trouw in The Hunger Games. Bijzondere liefde in Waterworld. Spirituele vermogens in Elyseum. Juist in een chaotische wereld kun je leren bij je Zelf te komen, vredig en vol vertrouwen te zijn. Dan móet je het.

Het mooiste voorbeeld is The Matrix. De held Neo moet kiezen tussen een rode of een blauwe pil. Hij moet kiezen tussen in slaap blijven of ontwaken uit de matrix van illusies en een nieuw mens te worden. Neo betekent nieuw. Hij kiest voor het laatste en dan krijgt hij het moeilijk, heel moeilijk. Een geheim agent, Agent Smith, probeert Neo tegen te houden in zijn missie. Bijna slaagt hij erin. Pas als Neo het echt – echt – echt zelf wil, dan kan hij overwinnen en nog wel met groot gemak.

Sporters herkennen dat wel. Hoeveel beter ze willen worden, hoeveel meer weerstand ze ontmoeten. Bij 80% van het gewenste resultaat is je angst en onzekerheid het grootst. Maar daar voorbij wordt je focus zo sterk dat je weerstand afneemt. Voorbij 95% stort hij in en bij 100% gaat alles met groot gemak. Alle belemmerende gedachten en gevoelens zijn weg. “Ik kreeg vleugels”, vertellen ze achteraf. Of: “Ik kwam in de flow.” Ken je dat?

Bij gebedsgenezing en alternatieve therapieën zie je dat ook. Als je er 90% in gelooft, dan gebeurt er niets. Pas bij 100% laat je alle ziekmakende gedachten en emoties los. “Een wonder”, zegt men dan.

Dat zie je in Oekraïne nu ook gebeuren. Zelensky is de nieuwe Neo. Hij heeft gekozen om in Kiev te blijven en de strijd met KGB agent Poetin aan te gaan. Zijn intentie is helder. Hij wil het echt – echt – echt, niet voor 90%, niet voor 95%, maar voor 100%. En wat zien we gebeuren? Iedereen stuurt hem voor miljarden aan wapens en geld. Zonder tegenprestatie. Met gemak heeft Oekraïne het Songfestival gewonnen. Het gaat als vanzelf, met gratie, genot en gemak. Dit is een prachtige les voor ons.

Er is een YouTube filmpje, waarin een Oekraïense soldaat in de loopgraven zich bedreigd voelt. Hij belt zijn vader om voor zijn redding te bidden. De vader roept het dorp bij elkaar om voor de soldaten te bidden. Dat doen ze gepassioneerd, voor 100%. Wat gebeurt er? Er verschijnen ufo’s in de lucht die met lichtbollen op de Russische tanks schieten. Kijk maar naar: ‘ufo’s boven Oekraïne’. Het Universum neemt niet het initiatief. Het komt dolgraag helpen. Maar we moeten er wel om vragen vanuit ons hogere bewustzijn.

Dus, als je iets 100% wilt èn een heldere en positieve intentie hebt èn je hebt de goede gevoelens, dan kun je als een echte held uit de dalende tunnel ontsnappen en via een sluipweg naar de tunnel omhoog komen.

VISUALISEREN TUNNEL OMHOOG

Het is relatief eenvoudig om eerst de weg omlaag te gaan, gedwongen in je heldenkracht te komen en daarna je Zelf te worden. De weg rechtstreeks omhoog is moeilijker. Het gaat om anders doen, anders denken en anders zijn. Verbinden met de natuur, sober leven en van het internet af. En dat met 100% focus, heldere intentie en goede emoties. En: volhouden. Weinig mensen lukt dat.

De betere keuze is wellicht om rechtstreeks de stijgende tunnel in te gaan door de wereld voorbij de klimaatcrisis te visualiseren. Hoe doe je dat?.

Maak een vuist van je niet-dominante had. Dat is je anker. Sluit je ogen. Draai je ogen omhoog zover als je kunt. Adem drie keer langzaam diep in en uit. Je brein ontspant en komt zo in theta en gaat beelden maken.”

“Stel je nu voor dat je voor de splitsing van de tijdstunnel staat. Je neem de afslag omhoog naar de nieuwe tijd. Hoger en hoger. Lichter en lichter. IJler en ijler. Stel je voor dat je uit de tunnel komt en in een prachtige, lichte en magische wereld belandt. Het geeft je blijheid en een gevoel van vrijheid. Je voelt het: dit is 5D, dit is Aquarius, dit is het quantumveld. Alles leeft hier, heeft een goede emotie en heeft een magische lading. Alles is hier mogelijk. Je kijkt om je heen, maar de beelden zijn nog vaag. Je ziet wel prachtige transparante kleuren, maar nog geen vormen. Met je positieve geestkracht stuur je nu het visioen van een mooie koele aarde het magische quantumveld in. Je ziet dat het visioen zich langzaam materialiseert, concreet wordt, duidelijk en 3D vormen krijgt. Je ervaart dat jij de gewenste toekomst met je geestkracht echt kunt materialiseren. Alles wat je wilt gebeurt. Je ziet jezelf heel duidelijk in een natuur die heel levendig en gezond is. Je ervaart een lucht die heel helder, koel en fris is. Je ziet mensen om je heen die heel liefdevol met elkaar omgaan. Tegen alle dieren, wild en tam, zijn ze heel vriendelijk. Alles is in balans. Je ervaart overal vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. Zo is het. Zo zal het zijn. Of nog veel beter.”

CHRISTUSBEWUSTZIJN UIT DE TUNNEL

Als je uit de tunnel van leugens en illusies komt, dan besef je dat er alleen maar het tijdloze bewustzijn van het Zelf in het Hier en Nu bestaat. Dan ervaar je het christusbewustzijn.
Vroeger had ik wat moeite met dat begrip. Het deed me steeds denken aan godsdienstige uitspraken, zoals ‘Jezus redt’. Nu weet ik hoe het zit.

Het woord ‘christus’ komt uit van het Griekse woord ‘chrestos’ en betekent letterlijk ‘gezalfde’ en in overdrachtelijke zin ‘ingewijde’. Het christusbewustzijn is dus inwijdingsbewustzijn. Het manifesteert zich op twee niveaus: in jezelf en in de wereld. De hele wereld verandert.

Als je zover bent, dan voel je louter geluk, vreugde en vrede. Maar er is meer, je wordt ook veel krachtiger en energieker.
Dat herinner ik me uit een nachtelijke ervaring. Er kwamen drie nachtelijke visioenen na mijn droomopdracht ‘Het christusbewustzijn.’

Een meteoriet slaat met een knal door het dak van een museum en komt in een vitrine terecht met heel oude papieren die allemaal verbranden.

De uitleg hierbij is dat we alle oude 3D interpretaties van het begrip Christus kunnen vergeten. De waarheid is anders, niet dogmatisch, niet met een redder buiten jezelf, maar 5D en spiritueel. De visioenen gingen verder:

Er is een feest bij een zwembad; er is muziek, wijn en eten. Ik zie mijn vrouw, onze kinderen en kleinkinderen, vrienden en nog zo’n vijftig mensen. Op een of andere manier kom ik honderd procent in mijn eigen kracht. Honden, mensen en zieken kan ik in één seconde in balans krijgen, nog beter dan de Dog Whisperer. Ik dans energiek met de meiden. Ik stoei met de jongens, met wel zes tegelijk, zo sterk ben ik. In een kamer zie ik een stervende of al gestorven man, naakt, koud, met grote zwarte gaten in zijn vel; dan staat hij op en is zijn vel geheeld, genezen.

In dit visioen gaat het om een verruimd bewustzijn, dat ons sterk en energiek maakt en waarmee we anderen kunnen helpen, zieken genezen en wonderen verrichten. Alles wat Jezus kon, gaan wij dan ook kunnen, is de boodschap. De visioenen gingen verder:

Er is een première van een film, die wereldwijd door miljoenen mensen wordt bekeken. Wij kijken naar een scherm van wel twintig meter hoog. Het gaat over verleden en toekomst van de aarde, over mammoets en ijstijden. Prachtige beelden, een ontroerend en inspirerend verhaal.

Dan is er een onderzoekscommissie naar graancirkels, ufo’s en ufo-technologie. Ik ben er zijdelings bij betrokken. We bestuderen een rapport van de TU Delft, geschreven door een professor, met allemaal tekeningen en grafieken.

Dit visioen toont dat bij het christusbewustzijn ook hoort dat we de Waarheid leren kennen. Een ruimere visie op het verleden, de toekomst, ufo’s en graancirkels.

Ben jij er al aan toe? Van YouTube ken ik filmpjes met Aziatische monniken die Tai Chi doen en ongelooflijke lichaamsbeheersing hebben. Balans, kracht, focus. Maar of ze kunnen genezen, dat weet ik niet.

MANIFESTEREN NIEUWE TIJD

In het nieuwe bewustzijn van de nieuwe tijd gaat het manifesteren vanzelf, 100%. Jij bent je Zelf en je Zelf manifesteert alles om zich heen. Oneindig mooi, oneindig makkelijk, oneindig liefdevol.

Tot die tijd moeten we een beetje ons best doen om te kunnen manifesteren. Heldere intentie, een goed gevoel en 100% focus. Voel de allesomvattende liefde in jezelf, verbind je met de nieuwe wereld, denk koel en zeg me hardop na:

“In 2050, voorbij de klimaatcrisis, … hebben we een nieuwe koele wereld … met louter mensen die liefdevol en wijs omgaan met elkaar, … het klimaat, de natuur en alle dieren.”

Dank jullie, dank jullie, dank jullie voor het helpen manifesteren van een nieuwe schone wereld voorbij de klimaatcrisis! Als veel mensen met heldere intentie, 100% focus en de goede gevoelens dit zeggen, dan gaat het er echt komen.